راز تسلیم شدن تفنگداران آمریکایی مقابل نیروهای سپاه/مهدی محمدی

این که سربازان آمریکایی از رویارویی با نیروهای سپاه هراس دارند، موضوع کوچکی نیست و امیدواریم کسانی که در تهران عقیده دارند ارتش آمریکا می تواند در یک ساعت کل نیروی نظامی ایران را از بین ببرد، لا به لای کارهایشان مختصر توجهی به آن بکنند.
به گزارش هجرت، مهدی محمدی در کانال تلگرام، درباره عدم مقابله تفنگداران آمریکایی مقابل نیروهای سپاه می نویسد: در همه تحلیل هایی که درباره دستگیری و سپس آزادی تفنگداران آمریکایی از سوی سپاه انجام شده، یک نکته بسیار مهم نادیده گرفته شده است.
همه روایت ها، از جمله روایت …

دانلود آهنگ جدید

تکست آهنگ