خردادماه؛ زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال۱۳۹۴ صاحبان مشاغل

خردادماه؛ زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال۱۳۹۴ صاحبان مشاغل
به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در این اطلاعیه آمده است: براساس اصلاحیه مورخ 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، تا تاریخ 1395/3/31 می باشد. تسلیم اظهارنامه پس از موعد مذکور علاوه برعدم اعمال معافیت های مقرر قانونی، مشمول جرائم غیرقابل بخشش خواهد بود.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام …

خردادماه؛ زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال۱۳۹۴ صاحبان مشاغل

به گزارش پایگاه خبری« عصر اعتبار »به نقل از رسانه مالیاتی ایران، در این اطلاعیه آمده است: براساس اصلاحیه مورخ 1394/4/31 قانون مالیات های مستقیم، آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1394 صاحبان مشاغل، تا تاریخ 1395/3/31 می باشد. تسلیم اظهارنامه پس از موعد مذکور علاوه برعدم اعمال معافیت های مقرر قانونی، مشمول جرائم غیرقابل بخشش خواهد بود.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام …
خردادماه؛ زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال۱۳۹۴ صاحبان مشاغل

دانلود فیلم جدید