کشف قدیمی ترین مروارید جهان+عکس

کشف قدیمی ترین مروارید جهان+عکس
رکنا: قدیمی ترین مروارید جهان با قدمت 7500 سال در خرابه های باستانی امارات متحده عربی کشف شد
این مروارید که با گذشت زمان رنگی به نسبت تیره گرفته در حفاری های منطقه باستانی « ام القوین» در کنار اشیای قیمتی دیگری پیدا شده است.به عقیده باستان شناسان، این مروارید و دیگر اشیای یافت شده می تواند به دانشمندان درک بهتری از چگونگی روش زندگی در زمان های دور بدهد برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

کشف قدیمی ترین مروارید جهان+عکس

رکنا: قدیمی ترین مروارید جهان با قدمت 7500 سال در خرابه های باستانی امارات متحده عربی کشف شد
این مروارید که با گذشت زمان رنگی به نسبت تیره گرفته در حفاری های منطقه باستانی « ام القوین» در کنار اشیای قیمتی دیگری پیدا شده است.به عقیده باستان شناسان، این مروارید و دیگر اشیای یافت شده می تواند به دانشمندان درک بهتری از چگونگی روش زندگی در زمان های دور بدهد برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
کشف قدیمی ترین مروارید جهان+عکس

ganool review