داعش در تدارک عملیات تروریستی در المپیک+عکس

داعش در تدارک عملیات تروریستی در المپیک+عکس
عناصر داعش به تازگی عکسی را در کانال تلگرام این گروه تروریستی منتشر کرده اند که کشور برزیل را هدف قرار می دهد.

داعش در تدارک عملیات تروریستی در المپیک+عکس

عناصر داعش به تازگی عکسی را در کانال تلگرام این گروه تروریستی منتشر کرده اند که کشور برزیل را هدف قرار می دهد.
داعش در تدارک عملیات تروریستی در المپیک+عکس

باران فیلم