تدارک «تلگرام» برای اثرگذاری بر انتخابات ۹۶

تدارک «تلگرام» برای اثرگذاری بر انتخابات ۹۶
خبرگزاری میزان- یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»گفت: تلگرام به نوعی مدیریت افکار عمومی در کشورمان را در دست گرفته است و به وسیله این مدیریت، جامعه را به سمت و سویی که می خواهد می کشاند.

تدارک «تلگرام» برای اثرگذاری بر انتخابات ۹۶

خبرگزاری میزان- یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به تدارک گسترده «تلگرام» برای اثرگذاری بر نتیجه «انتخابات ریاست جمهوری ۹۶»گفت: تلگرام به نوعی مدیریت افکار عمومی در کشورمان را در دست گرفته است و به وسیله این مدیریت، جامعه را به سمت و سویی که می خواهد می کشاند.
تدارک «تلگرام» برای اثرگذاری بر انتخابات ۹۶

دانلود فیلم جدید