بازار داغ تبلیغ بهاییت در تلگرام به مناسبت عید رضوان!

بازار داغ تبلیغ بهاییت در تلگرام به مناسبت عید رضوان!
بهاییت از اول تا دوازدهم اردیبهشت ماه را به عنوان عید رضوان معرفی کرده و در این محدوده زمانی به ویژه روزهای اول و هشتم و دوازدهم اردیبهشت ماه کسب و کار را تعطیل کرده و حرام می دانند.

بازار داغ تبلیغ بهاییت در تلگرام به مناسبت عید رضوان!

بهاییت از اول تا دوازدهم اردیبهشت ماه را به عنوان عید رضوان معرفی کرده و در این محدوده زمانی به ویژه روزهای اول و هشتم و دوازدهم اردیبهشت ماه کسب و کار را تعطیل کرده و حرام می دانند.
بازار داغ تبلیغ بهاییت در تلگرام به مناسبت عید رضوان!

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 8

عکس