تبلیغ مدام تلگرام در شبکه های صداوسیما جای تعجب دارد!

وزیر ارتباطات گفت: جای تعجب دارد که صدا و سیما در ارتباط با معرفی شبکه های اجتماعی داخلی سخت گیری می کند اما شبکه های پرمخاطب آن مدام تلگرام را تبلیغ می کنند.

اس ام اس

مدرسه