تبلیغات انتخاباتی از دنیای مجازی به کوچه و خیابان های شهر آمد

با آغاز زمان رسمی تبلیغات انتخابات مجلس دهم، کاندیدا ها تبلیغات خود را از دنیای مجازی و تلگرام وارد دنیای واقعی کرده اند.

باشگاه خبری ورزشی

دانلود فیلم خارجی