سایه روشن تبلیغات انتخاباتی در شبستر: تلگرام یا ستاد انتخاباتی!؟

سایه روشن تبلیغات انتخاباتی در شبستر: تلگرام یا ستاد انتخاباتی!؟
آذرقلم: آنچه بیشتر به چشم می خورد بد اخلاقی های افراطی از سوی برخی کانال های تلگرام است. به گونه ای که همین رسانه های فضای اجتماعی که تا دیروز داعیه «رسانه مردمی بودن» را یدک می کشیدند اکنون به ستاد انتخاباتی نامزدها تبدیل شده تا له یا علیه دیگر کاندیداها فعالیت کنند.

سایه روشن تبلیغات انتخاباتی در شبستر: تلگرام یا ستاد انتخاباتی!؟

آذرقلم: آنچه بیشتر به چشم می خورد بد اخلاقی های افراطی از سوی برخی کانال های تلگرام است. به گونه ای که همین رسانه های فضای اجتماعی که تا دیروز داعیه «رسانه مردمی بودن» را یدک می کشیدند اکنون به ستاد انتخاباتی نامزدها تبدیل شده تا له یا علیه دیگر کاندیداها فعالیت کنند.
سایه روشن تبلیغات انتخاباتی در شبستر: تلگرام یا ستاد انتخاباتی!؟

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

اس ام اس جدید