استخدام کانون تبلیغات افق اندیشه

استخدام کانون تبلیغات افق اندیشه
کانون آگهی و تبلیغات افق اندیشه جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از افراد فعال و جویای کار در تهران دعوت به همکاری می نماید.
 عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
کارمند فروش تلفنی
جنسیت : خانم با روابط عمومی بالا و پیگیری قوی(آموزش رایگان درحین کار)
حقوق ثابت پورسانت عالی پاداش بیمه

بازاریاب حضوری
پیگیر با روابط عمومی بالا

ساعت کاری :
۹ صبح الی۱۷ بعدظهر و پنجشنبه ۹ صبح الی ۱۳ ظهر

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر و یا شماره تلگرام …

استخدام کانون تبلیغات افق اندیشه

کانون آگهی و تبلیغات افق اندیشه جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از افراد فعال و جویای کار در تهران دعوت به همکاری می نماید.
 عنوان شغلی شرایط احراز مزایا
کارمند فروش تلفنی
جنسیت : خانم با روابط عمومی بالا و پیگیری قوی(آموزش رایگان درحین کار)
حقوق ثابت پورسانت عالی پاداش بیمه

بازاریاب حضوری
پیگیر با روابط عمومی بالا

ساعت کاری :
۹ صبح الی۱۷ بعدظهر و پنجشنبه ۹ صبح الی ۱۳ ظهر

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر و یا شماره تلگرام …
استخدام کانون تبلیغات افق اندیشه

شهرداری