«بیسفون» ایرانی قابلیت رقابت کامل با نرم افزارهایی مانند «تلگرام» را دارد

دولت بهار: مدیرعامل بیسفون گفت: بیسفون از نظر فنی و امکانات، قابلیت رقابت کامل با نرم افزارهایی مانند «تلگرام و واتس اَپ» را دارد.

وبلاگ اطلاعات

مرجع سلامتی