ضرغامی: تهران همان تهران است اما این بار اصلاح طلب ها بردند!

عزت الله ضرغامی در کانال تلگرامی خود نوشت: پرونده انتخابات مجلس دهم با مشارکت 62 درصد ملی و 50درصد در شهر تهران بسته شد. به همه ی دست اندرکاران برگزاری این انتخابات سالم؛ امن و رقابتی خداقوت می گوییم.
به گزارش کانال روزنامه ایران، رقابت 2لیست اصلی اصول گرایان و اصلاح طلبان به انتخابات تهران گرمای خاصی بخشید. جنگ لیست ها را در تهران، اصلاح طلبان بردند.
اتاق فکر و فرماندهی آنان منطقی و با برنامه عمل کرد و از همه ی ظرفیت های تبلیغی مانند روزنامه ها، سایت های خبری و شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام؛ در …

بازار بورس

شهرداری