پست تبلیغاتی :براى اولین بار در ایران بخش زنده نمایشگاه بازی ۲۰۱۶ GAMESCOM (روز دوم)

پست تبلیغاتی :براى اولین بار در ایران بخش زنده نمایشگاه بازی ۲۰۱۶ GAMESCOM (روز دوم)
تاریخ بخش( زنده)
پنچ شنبه رأس ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران براى شما علاقمندان فعال خواهد کرد
براى اطلاع از نحو مشاهده زنده نمایشگاه کانال فروشگاه آنو در تلگرام دنبال کنید

Telegram.me/anushop
ـ اخبار و اطلاعات جدید بازی ها
ـ پرسش از طرف شما و پاسخ مسئولین غرفه ها
ـ ویدئو و تصاویر دیدنی از غرفه های بازی
ـ مصاحبه با مسئولین ساخت بازی ها
ـ و بسیاری مطالب جالب و خواندنی
با ما همراه باشید

پست تبلیغاتی :براى اولین بار در ایران بخش زنده نمایشگاه بازی ۲۰۱۶ GAMESCOM (روز دوم)

تاریخ بخش( زنده)
پنچ شنبه رأس ساعت ۱۱ صبح به وقت تهران براى شما علاقمندان فعال خواهد کرد
براى اطلاع از نحو مشاهده زنده نمایشگاه کانال فروشگاه آنو در تلگرام دنبال کنید

Telegram.me/anushop
ـ اخبار و اطلاعات جدید بازی ها
ـ پرسش از طرف شما و پاسخ مسئولین غرفه ها
ـ ویدئو و تصاویر دیدنی از غرفه های بازی
ـ مصاحبه با مسئولین ساخت بازی ها
ـ و بسیاری مطالب جالب و خواندنی
با ما همراه باشید
پست تبلیغاتی :براى اولین بار در ایران بخش زنده نمایشگاه بازی ۲۰۱۶ GAMESCOM (روز دوم)

بازار بورس