5 هدف بحران اخیر عراق

5 هدف بحران اخیر عراق
به گزارش «مشرق» ، مهدی محمدی کارشناس مسایل سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت:
آنچه در عراق می گذرد، ٥ هدف عمده دارد:
١- انتقال بحران به درون جامعه شیعی و ایجاد راه تنفس برای جریان تکفیری
٢- کاهش توان عملیاتی شیعه در جبهه ضد داعش
٣- شریک سازی مضاعف امریکا در پروژه دولت سازی
٤- ایجاد پوشش برای مداخله سعودی در محیط داخلی عراق
٥- تبدیل عراق به عامل فشار بر ایران به منظور ورود به مذاکرات منطقه ای با امریکا و سعودی

5 هدف بحران اخیر عراق

به گزارش «مشرق» ، مهدی محمدی کارشناس مسایل سیاسی در کانال تلگرام خود نوشت:
آنچه در عراق می گذرد، ٥ هدف عمده دارد:
١- انتقال بحران به درون جامعه شیعی و ایجاد راه تنفس برای جریان تکفیری
٢- کاهش توان عملیاتی شیعه در جبهه ضد داعش
٣- شریک سازی مضاعف امریکا در پروژه دولت سازی
٤- ایجاد پوشش برای مداخله سعودی در محیط داخلی عراق
٥- تبدیل عراق به عامل فشار بر ایران به منظور ورود به مذاکرات منطقه ای با امریکا و سعودی
5 هدف بحران اخیر عراق

آپدیت نود 32 ورژن 5

اسکای نیوز