بحث و تبادل نظر بازیکنان استقلال در یک گروه تلگرامی!

بحث و تبادل نظر بازیکنان استقلال در یک گروه تلگرامی!
بازیکنان استقلال در تلگرام یک گروه دارند و در آن فعال هستند.
به گزارش تیک؛ بازیکنان استقلال در فضای مجازی تلگرامی یک گروه تشکیل داده اند و دور هم جمع اند. آنها در این گروه علاوه بر اینکه اطلاعات لازم درباره تیم و تمرینات را در اختیار هم قرار می دهند، چیزهای فان و خنده دار هم برای هم می فرستند. ولی نکته قابل توجه اینجاست که از زمانیکه این گروه تشکیل شده، احترام بین بازیکنان تیم بیشتر شده و کوچک تر ها خیلی در گروه به بزرگترها احترام می گذارند و این رابطه دو طرفه است. حتی بازیکنان در این گروه درباره …

بحث و تبادل نظر بازیکنان استقلال در یک گروه تلگرامی!

بازیکنان استقلال در تلگرام یک گروه دارند و در آن فعال هستند.
به گزارش تیک؛ بازیکنان استقلال در فضای مجازی تلگرامی یک گروه تشکیل داده اند و دور هم جمع اند. آنها در این گروه علاوه بر اینکه اطلاعات لازم درباره تیم و تمرینات را در اختیار هم قرار می دهند، چیزهای فان و خنده دار هم برای هم می فرستند. ولی نکته قابل توجه اینجاست که از زمانیکه این گروه تشکیل شده، احترام بین بازیکنان تیم بیشتر شده و کوچک تر ها خیلی در گروه به بزرگترها احترام می گذارند و این رابطه دو طرفه است. حتی بازیکنان در این گروه درباره …
بحث و تبادل نظر بازیکنان استقلال در یک گروه تلگرامی!

گیم پلی استیشن

بحث بازیکنان استقلال در گروه تلگرامی!

بحث بازیکنان استقلال در گروه تلگرامی!
به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”:بازیکنان استقلال در تلگرام یک گروه دارند و در آن فعال هستند.
بازیکنان استقلال در فضای مجازی تلگرامی یک گروه تشکیل داده اند و دور هم جمع اند.
 آنها در این گروه علاوه بر اینکه اطلاعات لازم درباره تیم و تمرینات را در اختیار هم قرار می دهند، چیزهای فان و خنده دار هم برای هم می فرستند. 
ولی نکته قابل توجه اینجاست که از زمانیکه این گروه تشکیل شده، احترام بین بازیکنان تیم بیشتر شده و کوچک تر ها خیلی در گروه به بزرگترها احترام می گذارند و این رابطه دو طرفه است. 
حتی بازیکنان در …

بحث بازیکنان استقلال در گروه تلگرامی!

به گزارش خبرگزاری “دی اسپورت”:بازیکنان استقلال در تلگرام یک گروه دارند و در آن فعال هستند.
بازیکنان استقلال در فضای مجازی تلگرامی یک گروه تشکیل داده اند و دور هم جمع اند.
 آنها در این گروه علاوه بر اینکه اطلاعات لازم درباره تیم و تمرینات را در اختیار هم قرار می دهند، چیزهای فان و خنده دار هم برای هم می فرستند. 
ولی نکته قابل توجه اینجاست که از زمانیکه این گروه تشکیل شده، احترام بین بازیکنان تیم بیشتر شده و کوچک تر ها خیلی در گروه به بزرگترها احترام می گذارند و این رابطه دو طرفه است. 
حتی بازیکنان در …
بحث بازیکنان استقلال در گروه تلگرامی!

فانتزی