مزاحمت با طعم کلش آف کلنز!

زن جوان دیگر کلافه شده بود و نمی دانست چه کار کند. از سویی نمی خواست دیگران و به ویژه همسرش از این جریان بویی ببرند و ازسویی مزاحمت های گاه وبیگاه در شبکه اجتماعی تلگرام امانش را بریده بود و چنین شد که با مراجعه به پلیس فتا از یک پرونده نه چندان عجیب اما رو به رشد در جامعه پرده برداشته شد.

علم و فناوری

آگهی استخدام