مرد شکاک با دیدن پیام های تلگرام همسرش او را کشت

مرد شکاک با دیدن پیام های تلگرام همسرش او را کشت
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، اواخر سال گذشته بود که پلیس در تماس پسری جوان شنید که مادرش به قتل رسیده و پدرش فراری شده است. هیچ ردپایی از این مرد نبود تا اینکه او با پای خود نزد پلیس رفت و تسلیم شد. این مرد همسرکش می گوید […]

مرد شکاک با دیدن پیام های تلگرام همسرش او را کشت

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، اواخر سال گذشته بود که پلیس در تماس پسری جوان شنید که مادرش به قتل رسیده و پدرش فراری شده است. هیچ ردپایی از این مرد نبود تا اینکه او با پای خود نزد پلیس رفت و تسلیم شد. این مرد همسرکش می گوید […]
مرد شکاک با دیدن پیام های تلگرام همسرش او را کشت

آپدیت آنلاین نود 32

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی