گفتگو با «شاه مازندران»: عضو تیم ملی کشتی بودم

به گزارش جنوب نیوز، روزنامه ایران، با مرد 32ساله ای که از طریق شبکه تلگرام قلدری می کرد و خود را شاه مازندران نامیده، مصاحبه کرده است.
خودت را معرفی کن؟
محمود هستم متولد 1362 در شهرستان بابل.
ظاهراً ورزشکار هستی؟
بله در رشته کشتی فعالیت می کردم. در این ورزش موفقیت هایی هم به دست آوردم و حتی به دوبنده تیم ملی هم رسیدم.
یعنی عضو تیم ملی بودی؟
بله به اردو دعوت شدم. علاوه بر کشتی آزاد در کشتی لوچو هم فعالیت می کردم.
مدرک تحصیلی ات چیست؟
تا دیپلم درس خواندم و بعد نتوانستم ادامه بدهم.
قبل از اینک …

اخبار

فستیوال فیلم