ازدواج با ۲۰ هزار تومان!

با وجود اینکه در سال ۹۲ مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان از فرصت شش ماهه ثبت نام سایت های همسریابی غیرمجاز در سامانه آزمایشی الکترونیک صدور مجوز مراکز مشاوره ازدواج و خانواده خبر داده بود، اما این خط و نشان ها در فعالیت های قارچ گونه این مراکز هیچ گونه محدودیتی ایجاد نکرده است، بلکه پای فعالیت این مراکز به شبکه های موبایلی مانند تلگرام نیز باز شده است. در کشور کم نیستند مراکز و سایت های همسریابی که بدون هیچ مجوزی به فعالیت های همسرگزینی می پردازند.

تلگرام

گیم پلی استیشن