باورنکردنی از ریو 2016 (ویژه)

باورنکردنی از ریو 2016 (ویژه)
این خبر بروز رسانی می شود…
به گزارش “ورزش سه”، پس از نزدیک به شانزده روز، المپیک ریو با تمام فراز و نشیب هایش به پایان رسید اما حاشیه های آن همچنان ادامه دارد. روز آخر این بازی ها با اتفاقات جالبی همراه بود که در کنار مراسم زیبای اختتامیه مورد توجه رسانه های زیادی قرار گرفت.
با ورزش سه و تلگرام های حاشیه ای ریو همراه باشید:
ارقام جالب ریو 2016
در المپیک ریو بیش از 10 هزار ورزشکار در اولین المپیک برگزار شده در آمریکای جنوبی به رقابت پرداختند.
در ریو 207 کشور به رقابت پرداختند اما تنها 78 کشور …

باورنکردنی از ریو 2016 (ویژه)

این خبر بروز رسانی می شود…
به گزارش “ورزش سه”، پس از نزدیک به شانزده روز، المپیک ریو با تمام فراز و نشیب هایش به پایان رسید اما حاشیه های آن همچنان ادامه دارد. روز آخر این بازی ها با اتفاقات جالبی همراه بود که در کنار مراسم زیبای اختتامیه مورد توجه رسانه های زیادی قرار گرفت.
با ورزش سه و تلگرام های حاشیه ای ریو همراه باشید:
ارقام جالب ریو 2016
در المپیک ریو بیش از 10 هزار ورزشکار در اولین المپیک برگزار شده در آمریکای جنوبی به رقابت پرداختند.
در ریو 207 کشور به رقابت پرداختند اما تنها 78 کشور …
باورنکردنی از ریو 2016 (ویژه)

شبکه خانگی