۶۰% پهنای باند کشور، در اختیار تلگرام

۶۰% پهنای باند کشور، در اختیار تلگرام
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.

۶۰% پهنای باند کشور، در اختیار تلگرام

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: ۶۰ درصد پهنای باند کشور در اختیار تلگرام قرار دارد که عدد این رقم بالایی است.
۶۰% پهنای باند کشور، در اختیار تلگرام

پایگاه خبری مبارز

دستگیری اعضای باند هک تلگرام

دستگیری اعضای باند هک تلگرام
یک باند کلاهبرداری اینترنتی در شیراز با هک شبکه اجتماعی تلگرام و اغفال خانم های جوان، از آنان اخاذی می کردند.

دستگیری اعضای باند هک تلگرام

یک باند کلاهبرداری اینترنتی در شیراز با هک شبکه اجتماعی تلگرام و اغفال خانم های جوان، از آنان اخاذی می کردند.
دستگیری اعضای باند هک تلگرام

استخدام آموزش و پرورش