رونمایی از «بازکاوی احادیث امام هادی علیه السلام»

رونمایی از «بازکاوی احادیث امام هادی علیه السلام»
کتاب «بازکاوی احادیث امام هادی علیه السلام» رونمایی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دماوند مراسم رونمایی از کتاب «بازکاوی احادیث امام هادی علیه السلام» (با تاکید بر فضای تاریخی صدور روایت) اثر کاظم فتاح دماوندی را برگزار می کند.
زمان: چهارشنبه 30 تیر 1395، ساعت 17
مکان: فرهنگسرای کوثر، سالن اجتماعات
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.

رونمایی از «بازکاوی احادیث امام هادی علیه السلام»

کتاب «بازکاوی احادیث امام هادی علیه السلام» رونمایی می شود.
به گزارش باشگاه اندیشه، اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان دماوند مراسم رونمایی از کتاب «بازکاوی احادیث امام هادی علیه السلام» (با تاکید بر فضای تاریخی صدور روایت) اثر کاظم فتاح دماوندی را برگزار می کند.
زمان: چهارشنبه 30 تیر 1395، ساعت 17
مکان: فرهنگسرای کوثر، سالن اجتماعات
با انتخاب لینک کانال تلگرام در قسمت «صفحه اینترنتی مرتبط» به ما ملحق شوید.
رونمایی از «بازکاوی احادیث امام هادی علیه السلام»

مرجع توریسم