بازاریابی ایمیلی بهتر است یا شبکه های اجتماعی؟

بازاریابی ایمیلی بهتر است یا شبکه های اجتماعی؟
در سالهای اخیر ، رشد شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و سهولت استفاده از آنها باعث شده است تا بسیار از پیغامها بجای ایمیل از این طریق ارسال شوند. در اوریل ۲۰۱۶ ، بزرگترین بنگاه خبرپراکنی جهان یعنی بی بی سی اعلام کرد

بازاریابی ایمیلی بهتر است یا شبکه های اجتماعی؟

در سالهای اخیر ، رشد شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و سهولت استفاده از آنها باعث شده است تا بسیار از پیغامها بجای ایمیل از این طریق ارسال شوند. در اوریل ۲۰۱۶ ، بزرگترین بنگاه خبرپراکنی جهان یعنی بی بی سی اعلام کرد
بازاریابی ایمیلی بهتر است یا شبکه های اجتماعی؟

نود32 آپدیت ورژن 8

خبر جدید