راه اندازی اینستاگرام بانک قرض الحسنه رسالت

راه اندازی اینستاگرام بانک قرض الحسنه رسالت
بانک قرض الحسنه رسالت با هدف حضور هرچه بیشتر در شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی مستقیم و سریع به مشتریان و مخاطبان، صفحه رسمی اینستاگرام بانک را فعال و بعد از یک دوره آزمایشی راه اندازی کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بعد از راه اندازی کانال رسمی تلگرام بانک قرض الحسنه رسالت ، صفحه رسمی اینستاگرام بانک قرض الحسنه رسالت نیز راه اندازی شد.
در این فضاهای مجازی محصولات و خدمات بانک، نکات آموزشی و امنیتی بانکی، اخبار بانکی و همچنین دانستنی های مرتبط با این حوزه معرفی و منتشر می شود.
برای فالو کردن …

راه اندازی اینستاگرام بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت با هدف حضور هرچه بیشتر در شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی مستقیم و سریع به مشتریان و مخاطبان، صفحه رسمی اینستاگرام بانک را فعال و بعد از یک دوره آزمایشی راه اندازی کرد.
به گزارش سرویس بازار ایسنا، بعد از راه اندازی کانال رسمی تلگرام بانک قرض الحسنه رسالت ، صفحه رسمی اینستاگرام بانک قرض الحسنه رسالت نیز راه اندازی شد.
در این فضاهای مجازی محصولات و خدمات بانک، نکات آموزشی و امنیتی بانکی، اخبار بانکی و همچنین دانستنی های مرتبط با این حوزه معرفی و منتشر می شود.
برای فالو کردن …
راه اندازی اینستاگرام بانک قرض الحسنه رسالت

فانتزی