بازاریابی فال گیران از طریق تلگرام و اینستاگرام

بازاریابی فال گیران از طریق تلگرام و اینستاگرام
سلامت نیوز: اگر روزی به شما بگویند می توانید در قبال پرداخت ۵٠ هزار تومان اسم همسر و مشخصات ظاهری و سن ازدواج خود را بدانید، چه واکنشی نشان می دهید؟ شاید حس کنجکاوی قلقلک تان دهد و با خودتان بگویید ۵٠ هزار تومان که برای فروکش کردن حس کنجکاوی مبلغ زیادی نیست. همچنین شاید فال گیر بتواند به احتمال پنج درصد هم […]

بازاریابی فال گیران از طریق تلگرام و اینستاگرام

سلامت نیوز: اگر روزی به شما بگویند می توانید در قبال پرداخت ۵٠ هزار تومان اسم همسر و مشخصات ظاهری و سن ازدواج خود را بدانید، چه واکنشی نشان می دهید؟ شاید حس کنجکاوی قلقلک تان دهد و با خودتان بگویید ۵٠ هزار تومان که برای فروکش کردن حس کنجکاوی مبلغ زیادی نیست. همچنین شاید فال گیر بتواند به احتمال پنج درصد هم […]
بازاریابی فال گیران از طریق تلگرام و اینستاگرام

اپدیت نود32 ورژن 7

پامنا موبایل لپ تاپ