حضور «ایران خودرو» با جدیدترین محصولاتش در نمایشگاه مشهد

حضور «ایران خودرو» با جدیدترین محصولاتش در نمایشگاه مشهد
به گزارش « پرشین خودرو »، گروه صنعتی ایران خودرو با محصولاتی مانند ۵۰۸، ۳۰۱،۲۰۸،۲۰۰۸،کلیو،کپچر ،اچ سی و هایما در این نمایشگاه حضور فعالی دارد.
همچنین در این نمایشگاه شرکت های ساپکو،ایساکوامدادخودرو ایران آخرین دستاوردها خود را به نمایش می گذارند.
سالن گروه صنعتی ایران خودرو در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور جمعی از مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو افتتاح شد.
این نمایشگاه از امروز به مدت ۵ روز پذیرای بازدید کنندگان است.
برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشی …

حضور «ایران خودرو» با جدیدترین محصولاتش در نمایشگاه مشهد

به گزارش « پرشین خودرو »، گروه صنعتی ایران خودرو با محصولاتی مانند ۵۰۸، ۳۰۱،۲۰۸،۲۰۰۸،کلیو،کپچر ،اچ سی و هایما در این نمایشگاه حضور فعالی دارد.
همچنین در این نمایشگاه شرکت های ساپکو،ایساکوامدادخودرو ایران آخرین دستاوردها خود را به نمایش می گذارند.
سالن گروه صنعتی ایران خودرو در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور جمعی از مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو افتتاح شد.
این نمایشگاه از امروز به مدت ۵ روز پذیرای بازدید کنندگان است.
برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشی …
حضور «ایران خودرو» با جدیدترین محصولاتش در نمایشگاه مشهد