اولین ایرانی که عکس سلفی گرفت

اولین ایرانی که عکس سلفی گرفت
به گزارش «پرشین خودرو»، این عکس به احتمال فراوان نخستین سلفی در تاریخ ما است .
تصویری از ناصرالدین شاه قاجار در سنین جوانی .
شاه به خط خودش در زیر عکس نوشته است : “این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته ام”

برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید.
منبع: باشگاه

اولین ایرانی که عکس سلفی گرفت

به گزارش «پرشین خودرو»، این عکس به احتمال فراوان نخستین سلفی در تاریخ ما است .
تصویری از ناصرالدین شاه قاجار در سنین جوانی .
شاه به خط خودش در زیر عکس نوشته است : “این عکس خودم را خودم در اندرون انداخته ام”

برای دریافت آخرین اخبار از طریق “تلگرام” به کانال اختصاصی «پرشین خودرو» telegram.me/persiankhodro بپیوندید.
منبع: باشگاه
اولین ایرانی که عکس سلفی گرفت

ابزار رسانه