کاربران ایرانی آیفون و ماجرای پیامک های گران

با وجود تلگرام و طرح های مکالمه نامحدود، مشترکان می گویند میزان استفاده آنها از پیامک بسیار کاهش یافته اما همچنان مبلغ زیاد پیامک در قبوض، برخی مشترکان را متعجب می کند. فارس علت و پشت پرده این مبالغ را پیگیری کرده است.
 مدتی است برخی مشترکان اعتباری تلفن همراه با کسر بی دلیل شارژ مواجه می شوند بدون اینکه پیامکی ارسال کنند و برخی مشترکان دائمی نیز از هزینه بالای پیامک در قبوض خود متعجب هستند.
ارقام دور از انتظار بابت پیامک ها در حالی در قبوض نمایان می شود که اغلب مشترکان ناراضی اعلام می کنند که میزان …

عکس

آپدیت نود