نسل پوکمون ایرانی منقرض می شود

نسل پوکمون ایرانی منقرض می شود
امروز بازی پوکمون گو به یک پدیده جهانی تبدیل شده و خیلی از آدمها را گیر و گرفتار خودش کرده است. بعضی گفته اند اعتیاد به این بازی حتی از اعتیاد به تلگرام هم خطرناک تر است.

نسل پوکمون ایرانی منقرض می شود

امروز بازی پوکمون گو به یک پدیده جهانی تبدیل شده و خیلی از آدمها را گیر و گرفتار خودش کرده است. بعضی گفته اند اعتیاد به این بازی حتی از اعتیاد به تلگرام هم خطرناک تر است.
نسل پوکمون ایرانی منقرض می شود

روزنامه ایران

60درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

60درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از 60 درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود 40 میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.

60درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از 60 درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود 40 میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.
60درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند

خرید بک لینک قوی

ورزشی

چند درصد ایرانی ها وقت خود را در تلگرام تلف می کنند؟

چند درصد ایرانی ها وقت خود را در تلگرام تلف می کنند؟
مهر نوشت: 60 درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.
به گزارش صدای ایران ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از ۶۰ درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.

چند درصد ایرانی ها وقت خود را در تلگرام تلف می کنند؟

مهر نوشت: 60 درصد کاربران ایرانی تلگرام وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.
به گزارش صدای ایران ، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس پژوهش انجام شده بیش از ۶۰ درصد کاربران تلگرام در ایران که حدود ۴۰ میلیون نفر هستند وقت خود را صرف سرگرمی می کنند.
چند درصد ایرانی ها وقت خود را در تلگرام تلف می کنند؟

نخبگان

اطلاعات ایرانی های تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

اطلاعات ایرانی های تلگرام به داخل کشور منتقل می شود
محبوبیت شبکه پیام رسان تلگرام در ایران به حدی چشمگیر است که حدود ۱۲ درصد از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه ۱۴ در دسترسی از طریق وب و رتبه ۲۰ از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد.براساس مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی، شرکت های خارجی پیام رسان که در داخل ایران فعالیت دارند، برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند. از این رو شبکه تلگرام نیز باید اطلاعات کاربران ایرانی را به داخل کشور منتقل کند.

اطلاعات ایرانی های تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

محبوبیت شبکه پیام رسان تلگرام در ایران به حدی چشمگیر است که حدود ۱۲ درصد از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه ۱۴ در دسترسی از طریق وب و رتبه ۲۰ از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد.براساس مصوبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی، شرکت های خارجی پیام رسان که در داخل ایران فعالیت دارند، برای ادامه فعالیت خود ملزم خواهند شد تا همه اطلاعات و فعالیت مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند. از این رو شبکه تلگرام نیز باید اطلاعات کاربران ایرانی را به داخل کشور منتقل کند.
اطلاعات ایرانی های تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

تلگرام

اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود
براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.

اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

براساس مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل کشور منتقل شود.
اطلاعات کاربران ایرانی تلگرام به داخل کشور منتقل می شود

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

ایرانی ها 20 برابر روسها از تلگرام استفاده می کنند

ایرانی ها 20 برابر روسها از تلگرام استفاده می کنند
ایرانی ها 20 برابر روسها از تلگرام استفاده می کنند”>
تجارت نیوز: دامنه های پیام رسان موبایلی تلگرام موفق شدند تا از مرجع ارجاعات مربوط به سایت های فیلترشده هم سبقت بگیرند.
پیدایش مفهوم شهروند دیجیتال و فراگیری آن همپای ایجاد و رشد شاهراه های ارتباطات دیجیتال باعث شکل گیری سبک رفتاری خاصی در فضای مجازی شده است.
تا یکی دو سال گذشته و زمانی که حجم استفاده از ابزارهای ارتباطی مبتنی بر پهنای باند به این اندازه نبود، سایت هایی نظیر پیوندها که مربوط به صفحات فیلتر می شد جزو پایگاه های پربازدید داخلی ب …

ایرانی ها 20 برابر روسها از تلگرام استفاده می کنند

ایرانی ها 20 برابر روسها از تلگرام استفاده می کنند”>
تجارت نیوز: دامنه های پیام رسان موبایلی تلگرام موفق شدند تا از مرجع ارجاعات مربوط به سایت های فیلترشده هم سبقت بگیرند.
پیدایش مفهوم شهروند دیجیتال و فراگیری آن همپای ایجاد و رشد شاهراه های ارتباطات دیجیتال باعث شکل گیری سبک رفتاری خاصی در فضای مجازی شده است.
تا یکی دو سال گذشته و زمانی که حجم استفاده از ابزارهای ارتباطی مبتنی بر پهنای باند به این اندازه نبود، سایت هایی نظیر پیوندها که مربوط به صفحات فیلتر می شد جزو پایگاه های پربازدید داخلی ب …
ایرانی ها 20 برابر روسها از تلگرام استفاده می کنند

بک لینک رنک 5