توهین برنامه «اکسیر» یا نمایشنامه خوانی مجری و نابازیگر+فیلم پشت صحنه

توهین برنامه «اکسیر» یا نمایشنامه خوانی مجری و نابازیگر+فیلم پشت صحنه
رودبارنیوز :همه چیز باز هم از جسارت برنامهساز آغاز شد. یک برنامه تلویزیونی، سناریویی متفاوت و اجرایی شکبرانگیز و به زعم عدهای توهینآمیز. موج مثل همیشه از توئیتر و تلگرام آغاز شد. بریده فیلم دستبه دست شد و حجمی از اعتراضات کاربران فضای مجازی که اصلا برنامه هفتگی اکسیر را در پنجشنبه شب گذشته ندیده بودند را دربرداشت.فرزاد حسنی که در یکی از بخشهای هفته گذشته برنامه اکسیر در مواجهه با مهمانی میانسال برخورد مناسبی را از خود نشان نداد، از روز گذشته مورد هجمه انتقادی از سمت مخاطبین این برنامه شده است. حسنی در …

توهین برنامه «اکسیر» یا نمایشنامه خوانی مجری و نابازیگر+فیلم پشت صحنه

رودبارنیوز :همه چیز باز هم از جسارت برنامهساز آغاز شد. یک برنامه تلویزیونی، سناریویی متفاوت و اجرایی شکبرانگیز و به زعم عدهای توهینآمیز. موج مثل همیشه از توئیتر و تلگرام آغاز شد. بریده فیلم دستبه دست شد و حجمی از اعتراضات کاربران فضای مجازی که اصلا برنامه هفتگی اکسیر را در پنجشنبه شب گذشته ندیده بودند را دربرداشت.فرزاد حسنی که در یکی از بخشهای هفته گذشته برنامه اکسیر در مواجهه با مهمانی میانسال برخورد مناسبی را از خود نشان نداد، از روز گذشته مورد هجمه انتقادی از سمت مخاطبین این برنامه شده است. حسنی در …
توهین برنامه «اکسیر» یا نمایشنامه خوانی مجری و نابازیگر+فیلم پشت صحنه

بک لینک قوی

فیلم سریال آهنگ