واتس اپ و تلگرام رفیق نارفیق این روزهای ما

واتس اپ و تلگرام رفیق نارفیق این روزهای ما
چند سالی است به این پیام های تلفنی قبل از عید عادت کرده ایم. گوشی را برمی دارم، عموی گرامی پشت خط است، بعد از سلام و احوال پرسی می گوید: تماس گرفتم که بگویم ما عید منزل نیستیم، برنامه مسافرت تدارک دیده ایم، خواستم بگویم دیدار نوروزی بعد از تعطیلات.

واتس اپ و تلگرام رفیق نارفیق این روزهای ما

چند سالی است به این پیام های تلفنی قبل از عید عادت کرده ایم. گوشی را برمی دارم، عموی گرامی پشت خط است، بعد از سلام و احوال پرسی می گوید: تماس گرفتم که بگویم ما عید منزل نیستیم، برنامه مسافرت تدارک دیده ایم، خواستم بگویم دیدار نوروزی بعد از تعطیلات.
واتس اپ و تلگرام رفیق نارفیق این روزهای ما

دانلود فیلم خارجی

مجله اینترنتی