واتس اپ قابلیت خود را به تلگرام رساند

واتس اپ قابلیت خود را به تلگرام رساند
واتس اپ قابلیت جدیدی را اضافه کرده است که کاربران می توانند برای پاسخ به مخاطبان خود، پیام های آنها را نقل قول کنند؛ قابلیتی که در تلگرام با عنوان ریپلای (پاسخ) پیش از این ها وجود داشت.

واتس اپ قابلیت خود را به تلگرام رساند

واتس اپ قابلیت جدیدی را اضافه کرده است که کاربران می توانند برای پاسخ به مخاطبان خود، پیام های آنها را نقل قول کنند؛ قابلیتی که در تلگرام با عنوان ریپلای (پاسخ) پیش از این ها وجود داشت.
واتس اپ قابلیت خود را به تلگرام رساند

پرس نیوز