انتشار عکس از پیکر حبیب، حلقه پایانی مرگ جمعی ارزش ها در جامعه

انتشار عکس از پیکر حبیب، حلقه پایانی مرگ جمعی ارزش ها در جامعه
خبر درگذشت هنرمند موسیقی کشور حبیب محبیان،خیلی کوتاه بود. حبیب خواننده به علت ایست قلبی درگذشت. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر، به سایت های خبرگزاری سرکشی کردم که در خبرگزاری ایسنا با عکس حبیب در سردخانه مواجه شدم. پس از آن در شبکه های اجتماعی همچون کانال های تلگرام، صفحه اینستاگرام و…، این عکس تکرار شد. به همین دلیل چند سطری درباره این عکس و پیشینه این نوع عکاسی می نویسم.
در بسیاری از تمدن های دوران باستان به نیت جاودانگی نقاشی یا سردیس هایی از مردگان در مقبره قرار می دادند. در حقیقت یکی از …

انتشار عکس از پیکر حبیب، حلقه پایانی مرگ جمعی ارزش ها در جامعه

خبر درگذشت هنرمند موسیقی کشور حبیب محبیان،خیلی کوتاه بود. حبیب خواننده به علت ایست قلبی درگذشت. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر، به سایت های خبرگزاری سرکشی کردم که در خبرگزاری ایسنا با عکس حبیب در سردخانه مواجه شدم. پس از آن در شبکه های اجتماعی همچون کانال های تلگرام، صفحه اینستاگرام و…، این عکس تکرار شد. به همین دلیل چند سطری درباره این عکس و پیشینه این نوع عکاسی می نویسم.
در بسیاری از تمدن های دوران باستان به نیت جاودانگی نقاشی یا سردیس هایی از مردگان در مقبره قرار می دادند. در حقیقت یکی از …
انتشار عکس از پیکر حبیب، حلقه پایانی مرگ جمعی ارزش ها در جامعه

اخبار دنیای دیجیتال