عامل انتشار تصاویر خصوصی در تلگرام در دام پلیس بانه افتاد

عامل انتشار تصاویر خصوصی در تلگرام در دام پلیس بانه افتاد
به گزارش ذاکرنیوز، فرمانده انتظامی شهرستان بانه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر انتشار عکس و فیلم خصوصی و خانوادگی در شبکه اجتماعی تلگرام توسط فرد یا افرادی رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام بررسی های فنی و تحقیقات گسترده ،فردی را در این زمینه شناسایی و پس اخذ مجوز از مقام قضائی ، دستگیر کردند.
سرهنگ کریمی در ادامه تصریح کرد: متهم درابتدا منکر هر گونه دخالت در بزه انتسابی شد ولی وقتی با ادله دیجیتال ارایه شده از سوی …

عامل انتشار تصاویر خصوصی در تلگرام در دام پلیس بانه افتاد

به گزارش ذاکرنیوز، فرمانده انتظامی شهرستان بانه در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر انتشار عکس و فیلم خصوصی و خانوادگی در شبکه اجتماعی تلگرام توسط فرد یا افرادی رسیدگی به موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با انجام بررسی های فنی و تحقیقات گسترده ،فردی را در این زمینه شناسایی و پس اخذ مجوز از مقام قضائی ، دستگیر کردند.
سرهنگ کریمی در ادامه تصریح کرد: متهم درابتدا منکر هر گونه دخالت در بزه انتسابی شد ولی وقتی با ادله دیجیتال ارایه شده از سوی …
عامل انتشار تصاویر خصوصی در تلگرام در دام پلیس بانه افتاد

آلرژی و تغذیه