برگزاری انتخابات بدون قطع اینترنت

شهروند| درچند روز گذشته و به خصوص در روزهای منتهی به انتخابات این شایعه بسیار شنیده می شد که شبکه های اجتماعی فیلتر می شود و اینترنت نیز قطعی دارد. این شایعه در روز پنجشنبه و جمعه دربسیاری از سایت ها منتشر شد، اما محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته و همزمان با برگزاری انتخابات همه این شایعه ها را رد و اعلام کرد: قطعی تلگرام شایعه ای بیش نیست. این شایعه هفته گذشته هم بود و هم اینک تلگرام وصل است و هیچ مشکلی ندارد. به مردم و کاندیداها گفتیم که کانال تلگرام را باز نگه می داریم، شما هم ا …

فیلم سریال آهنگ

صبحانه