المانیتور: تلگرام رسانه های ایران را تغییر می دهد

رشد قارچ گونه گروه و کانال تلگرامی و اشتراک اخبار و شایعات در آنها، رسانه های ایران را دستخوش تغییراتی کرده است.
سایت «المانیتور» در گزارشی نوشت: کشته شدن قهرمان پرورش اندام در یک نزاع خیابانی، بسته شدن سفارت ایران در جیبوتی و سودان و… . اینها اخباری است که در چند هفته گذشته از طریق شبکه های اجتماعی و برنامه های پیام رسان تلفن های همراه هوشمند، میان ایرانیان به اشتراک گذاشته شد.
پس از حذف تعدادی از شبکه های اجتماعی و روی کار آمدن برنامه های پیام رسان تلفن های همراه هوشمند از جمله تلگرام، کاربران …

موسیقی روز

روزنامه قانون