اقتصاد ایران هم کسی چون کیارستمی را کم دارد

اقتصاد ایران هم کسی چون کیارستمی را کم دارد
محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در شبکه تلگرام خود نوشت: «چرا دروغ؟ راستش من خیلی فرصت فیلم دیدن ندارم. از فیلم های عباس کیارستمی دو فیلم خانه دوست کجاست و طعم گیلاس را دیده ام.

اقتصاد ایران هم کسی چون کیارستمی را کم دارد

محسن جلال پور، رییس اتاق بازرگانی ایران در شبکه تلگرام خود نوشت: «چرا دروغ؟ راستش من خیلی فرصت فیلم دیدن ندارم. از فیلم های عباس کیارستمی دو فیلم خانه دوست کجاست و طعم گیلاس را دیده ام.
اقتصاد ایران هم کسی چون کیارستمی را کم دارد

فروش بک لینک

باران فیلم