حضور اقای دکتر رضوی معاون ریاست جمهوری در بخش حبیب اباد

حضور اقای دکتر رضوی معاون ریاست جمهوری در بخش حبیب اباد
به گزارش شمال اصفهان ؛با توجه به حضور آقای دکتر رضوی معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در روز یکشنبه مورخ 95/05/10 در روستاهای بخش حبیب آباد ، صبح امروز جلسه ای به منظور هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص مسائل و مشکلات روستاهای بخش حبیب اباد با حضور اقای مهندس خدایی بخشدار محترم – دهیاران روستاهای بخش و کارشناسان مربوطه در محل بخشداری حبیب اباد تشکیل و پس از مشخض نمودن موارد ، تصمیمات و تمهیدات لازم در نظر گرفته شد.

.

.

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید …

حضور اقای دکتر رضوی معاون ریاست جمهوری در بخش حبیب اباد

به گزارش شمال اصفهان ؛با توجه به حضور آقای دکتر رضوی معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در روز یکشنبه مورخ 95/05/10 در روستاهای بخش حبیب آباد ، صبح امروز جلسه ای به منظور هماهنگی و برنامه ریزی در خصوص مسائل و مشکلات روستاهای بخش حبیب اباد با حضور اقای مهندس خدایی بخشدار محترم – دهیاران روستاهای بخش و کارشناسان مربوطه در محل بخشداری حبیب اباد تشکیل و پس از مشخض نمودن موارد ، تصمیمات و تمهیدات لازم در نظر گرفته شد.

.

.

این خبر را با دوستان در تلگرام به اشتراک بگذارید …
حضور اقای دکتر رضوی معاون ریاست جمهوری در بخش حبیب اباد