آیا واقعا اطلاعات 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام «هک» شده است؟

آیا واقعا اطلاعات 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام «هک» شده است؟
فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
دیروز رویترز خبری به نقل از کارشناسان امنیتی منتشر کرد که در آن ادعای دسترسی هکرها به اطلاعات بیش از 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام مطرح شده بود!
در متن خبر آمده که «این افراد با دسترسی به حساب تلگرام بیش از 12 نفر، علاوه بر دسترسی به اطلاعات شخصی حساب آنها، توانسته اند به شماره 15 میلیون کاربر ایرانی دست پیدا کرده اند. افرادی که می توانند طعمه خوبی برای حمله های بعدی باشند. این بزرگترین هک سیستم های ارتباطی رمزگذاری شده است و پیش از این اطلاع …

آیا واقعا اطلاعات 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام «هک» شده است؟

فرهنگیان نیوز – تدبیر https://telegram.me/edufarhangian :
دیروز رویترز خبری به نقل از کارشناسان امنیتی منتشر کرد که در آن ادعای دسترسی هکرها به اطلاعات بیش از 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام مطرح شده بود!
در متن خبر آمده که «این افراد با دسترسی به حساب تلگرام بیش از 12 نفر، علاوه بر دسترسی به اطلاعات شخصی حساب آنها، توانسته اند به شماره 15 میلیون کاربر ایرانی دست پیدا کرده اند. افرادی که می توانند طعمه خوبی برای حمله های بعدی باشند. این بزرگترین هک سیستم های ارتباطی رمزگذاری شده است و پیش از این اطلاع …
آیا واقعا اطلاعات 15 میلیون کاربر ایرانی تلگرام «هک» شده است؟

عرفان دینی