اصولگرایان به تلگرام باختند یا اصلاح طلبان؟

به گزارش تابناک یزد ، پس از انتخابات اخیر باید پرسید چه کسی اصولگرایان را شکست داد: تلگرام یا اصلاح طلبان؟
صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت: «رییس پلیس «فتا» دیروز گزارشی داد که تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام در انتخابات اخیر در هفتم اسفندماه نزدیک به ٨٠ درصد بوده است. البته نمی دانم که مبنای اندازه گیری و سنجش فتا چگونه بوده است اما این را می دانم که اگر کسی به من بگوید آیا فکر نمی کنم در این انتخابات شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام نقش به مراتب موثرتری از سایر رسانه ها از جمله صداوسیما، مطبوعات و …

اتومبیل

باران فیلم

زیبا کلام: اصولگرایان به که باختند؛ تلگرام یا اصلاح طلبان؟

پس از انتخابات اخیر باید پرسید چه کسی اصولگرایان را شکست داد: تلگرام یا اصلاح طلبان؟
به گزارش ریسک نیوز،صادق زیباکلام در روزنامه اعتماد نوشت: «رییس پلیس «فتا» دیروز گزارشی داد که تاثیر شبکه اجتماعی تلگرام در انتخابات اخیر در هفتم اسفندماه نزدیک به ٨٠ درصد بوده است. البته نمی دانم که مبنای اندازه گیری و سنجش فتا چگونه بوده است اما این را می دانم که اگر کسی به من بگوید آیا فکر نمی کنم در این انتخابات شبکه های اجتماعی از جمله تلگرام نقش به مراتب موثرتری از سایر رسانه ها از جمله صداوسیما، مطبوعات و سایت …

اخبر جهان

پامنا موبایل لپ تاپ