اصولگرایان اکثریت هستند، ولی نه با اختلاف زیاد

اصولگرایان اکثریت هستند، ولی نه با اختلاف زیاد
احمد توکلی از بهارستان بیرون آمد اما از خبرهای بهارستان نه. نماینده چهار دوره مجلس حالا کمتر از یک روز بعد از ترک پارلمان به نمایندگان جدید پیشنهاد «رفاقت» می دهد اما پیش از آن تفسیر احمد توکلی از وزن کشی های بهارستان شنیدنی است. جایی که او معتقد است اصولگرایان هر چند در مقام اکثریت قرار گرفته اند اما اختلاف آنها با لیست امید خیلی هم زیاد نیست. احمد توکلی دیروز در کانال تلگرام خود با اشاره به انتخابات هیات رییسه مجلس نوشت: «آرای تک تک منتخبان را نمی توان به راحتی تفسیر کرد؛ چه بسا کسانی که از یک …

اصولگرایان اکثریت هستند، ولی نه با اختلاف زیاد

احمد توکلی از بهارستان بیرون آمد اما از خبرهای بهارستان نه. نماینده چهار دوره مجلس حالا کمتر از یک روز بعد از ترک پارلمان به نمایندگان جدید پیشنهاد «رفاقت» می دهد اما پیش از آن تفسیر احمد توکلی از وزن کشی های بهارستان شنیدنی است. جایی که او معتقد است اصولگرایان هر چند در مقام اکثریت قرار گرفته اند اما اختلاف آنها با لیست امید خیلی هم زیاد نیست. احمد توکلی دیروز در کانال تلگرام خود با اشاره به انتخابات هیات رییسه مجلس نوشت: «آرای تک تک منتخبان را نمی توان به راحتی تفسیر کرد؛ چه بسا کسانی که از یک …
اصولگرایان اکثریت هستند، ولی نه با اختلاف زیاد

سپهر نیوز