شکایت کاندیدای “اصلاحات-اعتدال” از جریان های مخرب

کانال تلگرام نماینده بویراحمد و دنا با انتشار بیانیه ای از آنچه بد اخلاقی های انتخاباتی عنوان کرده و آن را به جرانات افراطی ربط داده است شکایتی را برای …

سیستم اطلاع رسانی

دانلود نرم افزار