بزگترین تحول قرن فضای مجازی است

بزگترین تحول قرن فضای مجازی است
به گزارش خبرنگار دریچۀ فناوری فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ عزت الله ضرغامی که در همایش ائمۀ جمعه سخنرانی کرده است محورهای سخنان خود را در کانال تلگرامش شرح داد:
1- فضای مجازی مهمترین تحول قرون اخیر است و هیچ اختراع و اکتشافی به این اندازه زندگی بشر را متحول نکرده است .
2- فضای مجازی مانند کوه یخ بزرگی است که فقط بخشی از آن از آب بیرون آمده و قابل مشاهده است. بسیاری از ابعاد گسترده آن هنوز پنهان مانده است .
3- اهمیت و حساسیت شبکه ملی اطلاعات در محاق پیام رسان همراه مانند تلگرام قرار گرفته …

بزگترین تحول قرن فضای مجازی است

به گزارش خبرنگار دریچۀ فناوری فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ عزت الله ضرغامی که در همایش ائمۀ جمعه سخنرانی کرده است محورهای سخنان خود را در کانال تلگرامش شرح داد:
1- فضای مجازی مهمترین تحول قرون اخیر است و هیچ اختراع و اکتشافی به این اندازه زندگی بشر را متحول نکرده است .
2- فضای مجازی مانند کوه یخ بزرگی است که فقط بخشی از آن از آب بیرون آمده و قابل مشاهده است. بسیاری از ابعاد گسترده آن هنوز پنهان مانده است .
3- اهمیت و حساسیت شبکه ملی اطلاعات در محاق پیام رسان همراه مانند تلگرام قرار گرفته …
بزگترین تحول قرن فضای مجازی است

فروش بک لینک

دانلود سریال و آهنگ