فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل دستگیر شد / اطلاعات انتشار یافته قدیمی است

فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل دستگیر شد / اطلاعات انتشار یافته قدیمی است
معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از دستگیری عامل ایجاد کننده ربات در شبکه های اجتماعی تلگرام برای انتشار اطلاعات مشترکین یکی از اپراتورهای تلفن همراه توسط پلیس فتا ناجا خبر داد .
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سرهنگ دوم حسین رمضانی در خصوص دستگیری انتشار دهنده اطلاعات مشترکین یکی از اپراتورهای تلفن همراه با اشاره به اینکه حفاظت و صیانت از حریم خصوصی افراد از اهداف اصلی پلیس فتا ناجا است، اظهار کرد: خبری چند هفته اخیر مبنی بر انتشار اطلاعات مشترکین یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور منتشر …

فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل دستگیر شد / اطلاعات انتشار یافته قدیمی است

معاون امور بین الملل و حقوقی پلیس فتا ناجا از دستگیری عامل ایجاد کننده ربات در شبکه های اجتماعی تلگرام برای انتشار اطلاعات مشترکین یکی از اپراتورهای تلفن همراه توسط پلیس فتا ناجا خبر داد .
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، سرهنگ دوم حسین رمضانی در خصوص دستگیری انتشار دهنده اطلاعات مشترکین یکی از اپراتورهای تلفن همراه با اشاره به اینکه حفاظت و صیانت از حریم خصوصی افراد از اهداف اصلی پلیس فتا ناجا است، اظهار کرد: خبری چند هفته اخیر مبنی بر انتشار اطلاعات مشترکین یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور منتشر …
فاش کننده اطلاعات مشترکان ایرانسل دستگیر شد / اطلاعات انتشار یافته قدیمی است

خرم خبر