تیم اطلاع رسانی دولت وجود خارجی ندارد/ ایرنا کجای جریان اطلاع رسانی کشور است؟/ یک کانال ساده تلگرام بیشتر موثر است

تیم اطلاع رسانی دولت وجود خارجی ندارد/ ایرنا کجای جریان اطلاع رسانی کشور است؟/ یک کانال ساده تلگرام بیشتر موثر است
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مصطفی فقیهی مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی «انتخاب» در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو درباره انتقاد این پایگاه از تیم رسانه ای دولت، با بیان این مطلب که «اساساً تیم اطلاع رسانی دولت وجود خارجی ندارد»، گفت: هم خبرگزاری ها و روزنامه های زیرمجموعه دولت مثل خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران، هم نهادهای مربوطه مثل شورای اطلاع رسانی دولت و معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری گوشه ای نشسته اند و از دور، نزاع رقیب و دولت را تماشا می کنند. حقیقتا در چنین شرایطی نمی دانم اساساً …

تیم اطلاع رسانی دولت وجود خارجی ندارد/ ایرنا کجای جریان اطلاع رسانی کشور است؟/ یک کانال ساده تلگرام بیشتر موثر است

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) :
مصطفی فقیهی مدیر مسئول پایگاه اطلاع رسانی «انتخاب» در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو درباره انتقاد این پایگاه از تیم رسانه ای دولت، با بیان این مطلب که «اساساً تیم اطلاع رسانی دولت وجود خارجی ندارد»، گفت: هم خبرگزاری ها و روزنامه های زیرمجموعه دولت مثل خبرگزاری ایرنا و روزنامه ایران، هم نهادهای مربوطه مثل شورای اطلاع رسانی دولت و معاون ارتباطات دفتر ریاست جمهوری گوشه ای نشسته اند و از دور، نزاع رقیب و دولت را تماشا می کنند. حقیقتا در چنین شرایطی نمی دانم اساساً …
تیم اطلاع رسانی دولت وجود خارجی ندارد/ ایرنا کجای جریان اطلاع رسانی کشور است؟/ یک کانال ساده تلگرام بیشتر موثر است

خرید vpn سرور کانادا

پامنا موبایل لپ تاپ