ایرانسل: فرمانده ناجا اجازه مصاحبه نداده است

ایرانسل: فرمانده ناجا اجازه مصاحبه نداده است
مدیر روابط عمومی ایرانسل اعلام کرد : ایرانسل هنوز برای پاسخگویی به خبر لو رفتن اطلاعات خصوصی مشترکان خود به نتیجه ای نرسیده است.
وی در گفت وگویی با برنامه صبحگاهی شبکه 3 سیما افزود: فرماندهی ناجا اعلام کردند که فعلا هیچ مصاحبه ای انجام نشود
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته از مسدود شدن روبات تلگرامی که اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به شماره های یکی از اپراتورهای تلفن همراه کرده بود، خبر داد.
به گزارش جام جم آنلاین، روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت شماره های ایرانسل، اقدام به افشای …

ایرانسل: فرمانده ناجا اجازه مصاحبه نداده است

مدیر روابط عمومی ایرانسل اعلام کرد : ایرانسل هنوز برای پاسخگویی به خبر لو رفتن اطلاعات خصوصی مشترکان خود به نتیجه ای نرسیده است.
وی در گفت وگویی با برنامه صبحگاهی شبکه 3 سیما افزود: فرماندهی ناجا اعلام کردند که فعلا هیچ مصاحبه ای انجام نشود
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات روز گذشته از مسدود شدن روبات تلگرامی که اقدام به انتشار اطلاعات مربوط به شماره های یکی از اپراتورهای تلفن همراه کرده بود، خبر داد.
به گزارش جام جم آنلاین، روباتی در تلگرام طی روزهای اخیر با دریافت شماره های ایرانسل، اقدام به افشای …
ایرانسل: فرمانده ناجا اجازه مصاحبه نداده است

سپهر نیوز