واکنش سرمربی استقلال به حضورش در فضای مجازی

واکنش سرمربی استقلال به حضورش در فضای مجازی
خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
علیرضا منصوریان گفت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.
وی افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، اینستاگرام و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام می کنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی با نام من صورت بگیرد، …

واکنش سرمربی استقلال به حضورش در فضای مجازی

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
علیرضا منصوریان گفت: من در فضای مجازی هیچ صفحه ای ندارم، نه وب سایت، نه اینستاگرام و نه تلگرام. یک صفحه اینستاگرام داشتم که چند ماه قبل بستم و پس از آن هم هـیچ صفحه جدیدی باز نکردم.
وی افزود: برخی هواداران لطف دارند و صفحاتی به نام من باز کرده اند که متعلق به من و مواضع من نیست. من هر صحبتی داشته باشم از طریق سایت، اینستاگرام و تلگرام باشگاه و همین طور رسانه های معتبر اعلام می کنم. اگر هم خدای نکرده سوء استفاده ای در صفحات مجازی با نام من صورت بگیرد، …
واکنش سرمربی استقلال به حضورش در فضای مجازی

خبرگزاری اصفحان