محدودکنندگان موسیقی از خودمان هستند

محدودکنندگان موسیقی از خودمان هستند
کاشان نیوز : لینک فروش بلیط کنسرت گروه خنیاگران مهر با خوانندگی محمد معتمدی که قرار است سه شنبه ۵ مردادماه در تالار وحدت برگزار شود، شب یک شنبه از سایت ایران کنسرت حذف شده است.
محمد معتمدی در واکنش به این اتفاق در کانال تلگرام خود نوشت: لینک این کنسرت تنها حدود سه ساعت روی سایت بوده و نیمی از بلیط ها فروخته شده ولی حدود ساعت ۱۲ دیشب (یک شنبه) ظاهراً از سایت حذف شده. ما هم مثل شما از دلیل آن اطلاعی نداریم. دوستان در حال پیگیری هستند. حتماً شما را در جریان خواهیم گذاشت. فعلا بهتر است صبور باشیم.
معتمدی …

محدودکنندگان موسیقی از خودمان هستند

کاشان نیوز : لینک فروش بلیط کنسرت گروه خنیاگران مهر با خوانندگی محمد معتمدی که قرار است سه شنبه ۵ مردادماه در تالار وحدت برگزار شود، شب یک شنبه از سایت ایران کنسرت حذف شده است.
محمد معتمدی در واکنش به این اتفاق در کانال تلگرام خود نوشت: لینک این کنسرت تنها حدود سه ساعت روی سایت بوده و نیمی از بلیط ها فروخته شده ولی حدود ساعت ۱۲ دیشب (یک شنبه) ظاهراً از سایت حذف شده. ما هم مثل شما از دلیل آن اطلاعی نداریم. دوستان در حال پیگیری هستند. حتماً شما را در جریان خواهیم گذاشت. فعلا بهتر است صبور باشیم.
معتمدی …
محدودکنندگان موسیقی از خودمان هستند

باران فیلم