اردوی پرسپولیس ها تحت تاثیر تلگرام و اینستاگرام!/خواب بی خواب

اردوی پرسپولیس ها تحت تاثیر تلگرام و اینستاگرام!/خواب بی خواب
به گزارش ایسکانیوز، تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی یک هفته ای از روز پنجشنبه هفته قبل تهران را به مقصد عمان ترک کرده تا برای ادامه بازی های لیگ آماده شود.
این در حالی است که به نظر می رسد بر عملکرد و خواب بازیکنان در این سفر نظارتی نمی شود و مشخص نیست نقش سرپرست پرسپولیس در این میان چیست.
بسیاری از بازیکنان پرسپولیس تا ساعت ۲ بامداد هنوز در اپلیکیشن هایی مانند تلگرام و اینستاگرام فعال هستند آن هم در حالی که باید ساعت ۱۰ در تمرینات نوبت صبح شرکت کنند.
602/602

اردوی پرسپولیس ها تحت تاثیر تلگرام و اینستاگرام!/خواب بی خواب

به گزارش ایسکانیوز، تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی یک هفته ای از روز پنجشنبه هفته قبل تهران را به مقصد عمان ترک کرده تا برای ادامه بازی های لیگ آماده شود.
این در حالی است که به نظر می رسد بر عملکرد و خواب بازیکنان در این سفر نظارتی نمی شود و مشخص نیست نقش سرپرست پرسپولیس در این میان چیست.
بسیاری از بازیکنان پرسپولیس تا ساعت ۲ بامداد هنوز در اپلیکیشن هایی مانند تلگرام و اینستاگرام فعال هستند آن هم در حالی که باید ساعت ۱۰ در تمرینات نوبت صبح شرکت کنند.
602/602
اردوی پرسپولیس ها تحت تاثیر تلگرام و اینستاگرام!/خواب بی خواب

سایت خبری زندگی

آگهی استخدام