اختلال در تلگرام / 75 درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند

اختلال در تلگرام / 75 درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند
اتحادخبر: از اوایل بامداد چهارشنبه کاربران تلگرام با قطعی در این نرم افزار مواجه شده اند.
به گزارش عصر ایران، هنوز دلیل این قطعی مشخص نیست.
تلگرام یک نرم افزار پیام رسان است که بیش از 75 درصد کاربران آن ایرانی هستند.

اختلال در تلگرام / 75 درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند

اتحادخبر: از اوایل بامداد چهارشنبه کاربران تلگرام با قطعی در این نرم افزار مواجه شده اند.
به گزارش عصر ایران، هنوز دلیل این قطعی مشخص نیست.
تلگرام یک نرم افزار پیام رسان است که بیش از 75 درصد کاربران آن ایرانی هستند.
اختلال در تلگرام / 75 درصد کاربران تلگرام ایرانی هستند

آلرژی و تغذیه